plen

EVERYBODYSKIN

PIKSEL

edukacja warsztaty

PLANETA TANIEC

Od września 2011 roku w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki rusza organizowany przez Teatr Tańca DF projekt taneczno-teatralny dla dzieci „Planeta Taniec”, który zostanie zakończony spektaklem z udziałem uczestników projektu i dorosłych tancerzy.

więcej

POZNAJ SIEBIE POPRZEZ CIAŁO

Ciało jako temat przez długi czas nieobecny w filozofii i innych naukach humanistycznych cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. Podążając za wskazówkami Richarda Shustermana, zachęcającego do włączenia dyscyplin cielesnych do praktyki filozofowania, przedstawiamy projekt powstały z inicjatywy Teatru Tańca Df Katarzyny Skawińskiej przy wsparciu Prof. dr hab. Krystyny Wilkoszewskiej. Warsztaty wprowadzające w zagadnienie świadomości cielesnej to pierwsza próba wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami a tancerzami na gruncie polskim.

więcej